Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 8) - The Odyssey (Book 8) by HOMER

Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - https://ift.tt/1ptytQw

Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἀφορᾷ τὴν Ραψῳδία Θ - Ὀδυσσέως σύστασις πρὸς Φαιάκας.

Ἡ Ὀδύσσεια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κορυφαία ἔργα τοῦ Ὁμήρου καὶ ταυτοχρόνως τῆς Εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας καὶ θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς.Homer's Odyssey is one of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - https://ift.tt/1ptytQw

This record concerns Book 8. The Phæacian Games.

The Odyssey is one of Homer's two major works and at the same time European literature, so I am convinced that it is important that ancient Greek literary works be recorded by Greek voices.L 'Odyssée d'Homère fait partie des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : https://ift.tt/1ptytQw

Cet enregistrement concerne le chant 8 : Séjour d’Ulysse dans l’île Phéacienne.

L'Odyssée est une des deux œuvres majeures d'Homère et en même temps de la littérature européenne, aussi je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques.from LibriVox's New Releases https://ift.tt/2BzBWzV
via Want to read more? Check out Brand Shopping Network.com's Blog

Comments

Popular posts from this blog

"I'm gonna make it and make it online"

Cinedigm Announces Content Licensing Deal for OTT Streaming Channel BAMBU With Key Partner China Lion for Over 40 Popular Films

Three Healthy, Cheap, and Exotic Foods to Expand Your Culinary Horizons